Informacija apie naujo betono mazgo naujoji Riovonių g. 11, Vilniuje, statybos ir veiklos, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1.Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) užsakovas: UAB „Betono centras“, Manufaktūrų g. 7 (buvusi Paplaujos g. 7), Vilnius, tel.: 852600118, el. p.: a.dauksa@betonocentras.lt.

2. PŪV pavadinimas: Naujo betono mazgo Naujoji Riovonių g. 11, Vilniuje, statyba ir veikla.

3. PŪV vieta: Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilkpėdės sen., Naujoji Riovonių g. 11.

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) priimta atrankos išvada (2017-06-21 raštas Nr. (28.7)-A4-6545 – PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie PŪV per 20 d. d. nuo šio skelbimo pasirodymo: UAB „Betono centras“, Manufaktūrų g. 7, Vilnius, tel.: 852600118, d. d. nuo 9-16 val.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 d. d. nuo šio skelbimo pasirodymo: AAA, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@aaa.am.lt.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 d. d. nuo šio skelbimo pasirodymo: AAA, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62 008 ir UAB „Sweco Lietuva“ V. Gerulaičio g. 1, Vilniuje, tel.: 852196578, el. p.: ruta.blagnyte@sweco.lt.

Su atrankos išvada galima susipažinti internete:

Su atrankos dokumentacija galima susipažinti internete: