Informacija apie parduotuvės Maksimiškių g. 5, Vilniuje statybos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Bumani“, Konstitucijos pr. 7, Vilnius, tel. 8 5 2312 144.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Parduotuvės statyba, Maksimiškių g. 5, Vilnius.

Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada (2016-07-29 raštas Nr.(28.7)-A4-7805 – UAB „Bumani“ parduotuvės Maksimiškių g. 5, Vilniuje statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008. faks. (8) 706 62 000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt,.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamente, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel.: 8 706 68043, el.p.: aaa@aaa.am.lt, tinklapyje: http://gamta.lt/cms/index arba PAV dokumentų rengėjo UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ būstinėje Žolyno g. 3, Vilniuje, tel. 8 652 90511, el. paštas: aba@dge.lt .

Aplinkos apsaugos poskyris