Informacija apie parengtą AB „Grigeo“ planuojamos ūkinės veiklos – vandens ėmyklos, siurblinės bei vandentiekio tinklų statyba ir eksploatacija Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-06-30;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: AB „Grigeo“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: vandens ėmyklos, siurblinės bei vandentiekio tinklų statyba ir eksploatacija Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
  4. PŪV vieta: Vilniaus miesto rajono savivaldybė, Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
  5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/drive/folders/1-1OXPr1P5AV7IeT3ZhpqRdZ4SlB_dxCR arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Vilniaus apskritis (28);
  6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).