Informacija apie parengtą garažų paskirties pastato, Liepkalnio g. 111 ir Liepkalnio gatvės atkarpos, įrengiant sankryžą ties žemės sklypu, adresu Liepkalnio g. 111, Vilniuje, statyba, informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-06-24;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: garažų paskirties pastato, Liepkalnio g. 111 ir Liepkalnio gatvės atkarpos, įrengiant sankryžą ties žemės sklypu, adresu Liepkalnio g. 111, Vilniuje, statyba;
  4. PŪV vieta: Liepkalnio g. 111, Vilnius.;
  5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/file/d/1wSB8lZfGEzhwUZDmYk7Zkl7tyHGECahu/view arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Vilniaus apskritis (25);
  6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).