Informacija apie parengtą KŪB „Releven prime properties“ planuojamos ūkinės veiklos – administracinės paskirties pastatų (7.2) ir daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Lvivo g. 59, Vilniuje statybos ir eksploatacijos, informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-06-23;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: KŪB „Releven Prime Properties“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: administracinės paskirties pastatų (7.2) ir daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Lvivo g. 59, Vilniuje statyba ir eksploatacija;
  4. PŪV vieta: Lvivo g. 59, Vilnius;
  5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje:
    https://drive.google.com/drive/folders/1HT2bqMgi7ob1DKk06GodwJDRE2a5g1TK arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Vilniaus apskritis (26);
  6. Pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta atrankos informacija bus paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).