Informacija apie parengtą „Naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius–Neris statyba“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Litgrid AB, Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius, interneto svetainė: www.litgrid.eu, tel. +370 707 02123, mob. tel. +370 687 93476, el. p. info@litgrid.eu.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, interneto svetainė: www.ardynas.lt, tel. +370 37 323209, mob. tel. +370 698 29606, el.p. ardynas@ardynas.lt.

PŪV pavadinimas ir vieta: Naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius–Neris statyba Vilniaus miesto savivaldybės Panerių seniūnijos teritorijoje ir Vilniaus rajono savivaldybės Pagirių, Juodšilių, Marijampolio, Rukainių, Šatrininkų, Mickūnų, Lavoriškių, Bezdonių ir Nemenčinės seniūnijų teritorijoje.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Vilniaus departamentas.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.

Ekstremaliosios situacijos metu apribojus visuomenės patekimą į seniūnijų patalpas, PAV ataskaitos eksponavimas atliekamas internetu PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje: www.ardynas.lt > viesi svarstymai ir PŪV organizatoriaus interneto svetainėje: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Strateginiai projektai > Vilnius – Neris.

Su PAV ataskaita susipažinti ir pasiūlymus teikti PAV dokumentų rengėjui (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams arba Aplinkos apsaugos agentūrai informacijai) galima iki paskutinio viešo supažindinimo pabaigos (2020-06-15).

Dėl ekstremalios situacijos ir karantino apribojimų viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu pagal žemiau pateiktą laiką ir transliacijos nuorodą kiekvienai seniūnijai. Tuo atveju, jei bus atšaukta ekstremalioji situacija ir bus leista organizuoti renginius uždarose patalpose, viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita bus vykdomas tuo pačiu nurodytu laiku atitinkamose seniūnijose:

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija ir daugiau informacijos pateikta UAB „Ardynas“ internetinėje svetainėje www.ardynas.lt > viesi svarstymai.