Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) ATASKAITĄ

  1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Elektrinės g. 21, Elektrėnai, http://gamyba.le.lt, info@le.lt, 8 5 278 29 07.
  2. PŪV PAV dokumentų rengėjas: „Nomine Consult“, UAB, J.Tumo-Vaižganto g. 8-1, Vilnius, http://nomineconsult.com/lt/, lt@nomineconsult.com, 8 5 210 72 10.
  3. PŪV pavadinimas ir vieta: Elektros energijos (ir šilumos) gamybos pajėgumų plėtra Vilniaus 3 termofikacinėje elektrinėje, Jočionių g. 13, Vilnius, Vilniaus m. sav.
  4. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV PAV, – Aplinkos apsaugos agentūra.
  5. Susipažinti su PŪV PAV ataskaita galima rengėjo internetiniame puslapyje: nomineconsult.com/lt/paslaugos/aplinkosauga.
  6. PAV ataskaita eksponuojama: UAB „Nomine Consult“ biure darbo dienomis 8:00-17:00; Vilniaus m. Panerių seniūnijoje, adresu Žalioji a. 3, Vilnius, pirmadienį-ketvirtadienį 07:30-11:30 ir 12:15-16:30; penktadienį 07:30-11:30 ir 12:15-15:15.
  7. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti iki visuomenės supažindinimo su ataskaita nuo šios informacijos paskelbimo dienos adresu: UAB „Nomine Consult“ J. Tumo-Vaižganto 8-1, LT-01108 Vilnius arba lt@nomineconsult.com. Pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai informacijai.
  8. Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks06.10 Vilniaus miesto savivaldybėje, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Tarybos posėdžių salėje, 17:00.

LEG_PAVa_info skelbimas

Aplinkos apsaugos poskyris