Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) ATASKAITĄ

  1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Elektrinės g. 21, Elektrėnai, http://gamyba.le.lt, info@le.lt, 8 5 278 29 07.
  2. PŪV PAV dokumentų rengėjas: „Nomine Consult“, UAB, J.Tumo-Vaižganto g. 8-1, Vilnius, http://nomineconsult.com/lt/, lt@nomineconsult.com, 8 5 210 72 10.
  3. PŪV pavadinimas ir vieta: Elektros energijos (ir šilumos) gamybos pajėgumų plėtra Vilniaus 3 termofikacinėje elektrinėje, Jočionių g. 13, Vilnius, Vilniaus m. sav.
  4. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV PAV, – Aplinkos apsaugos agentūra.
  5. Susipažinti su PŪV PAV ataskaita galima rengėjo internetiniame puslapyje: nomineconsult.com/lt/paslaugos/aplinkosauga.
  6. PAV ataskaita eksponuojama: UAB „Nomine Consult“ biure darbo dienomis 8:00-17:00; Vilniaus m. Panerių seniūnijoje, adresu Žalioji a. 3, Vilnius, pirmadienį-ketvirtadienį 07:30-11:30 ir 12:15-16:30; penktadienį 07:30-11:30 ir 12:15-15:15.
  7. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti iki visuomenės supažindinimo su ataskaita nuo šios informacijos paskelbimo dienos adresu: UAB „Nomine Consult“ J. Tumo-Vaižganto 8-1, LT-01108 Vilnius arba lt@nomineconsult.com. Pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai informacijai.
  8. Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks06.10 Vilniaus miesto savivaldybėje, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Tarybos posėdžių salėje, 17:00.

LEG_PAVa_info skelbimas

Aplinkos apsaugos poskyris