Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Vilniaus kogeneracinė jėgainė, UAB, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilniushttps://vkj.lt/, +370 620 65856, vkj@ignitis.lt.

PAV dokumentų rengėjas: Nomine Consult, UAB, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, LT–01108 Vilniushttp://nomineconsult.com/lt/, +370 5 2107210, info.lt@nomineconsult.com.

PŪV pavadinimas ir vieta: Efektyvesnis esamų įrenginių panaudojimas Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje. Vieta – Jočionių g. 13, Vilniaus m. Panerių sen., Vilniaus m.

PAV subjektai, kurie nagrinėja PAV dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija; Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius. Atsakingoji institucija, kuri tvirtina PAV programą, priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai ir atlieka kitas nustatytas funkcijas – Aplinkos apsaugos agentūra, Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, +370 706 62008, aaa@aaa.am.lt.

Motyvuotus pasiūlymus galima iki 2022-01-14 (imtinai), aukščiau nurodytais kontaktais: PAV dokumentų rengėjui Nomine Consult, UAB, o pasiūlymų kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai. Susipažinti su PŪV PAV programa galima: http://www.nomineconsult.com/lt/paslaugos/aplinkosauga.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį – jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši PŪV gali būti vykdoma; jeigu priimamas sprendimas dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.