Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

  1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Tel. (8 5) 278 2907, http://gamyba.le.lt, info@le.lt

  1. PŪV PAV dokumentų rengėjas: UAB „Nomine Consult“, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, Vilnius, Tel.: (8 5) 210 7210, http://nomineconsult.com/lt/, info.lt@nomineconsult.com
  2. PŪV pavadinimas ir vieta: Elektros energijos (ir šilumos) gamybos pajėgumų plėtra Vilniaus 3 termofikacinėje elektrinėje, Jočionių g. 13, Vilnius, Vilniaus m. sav.
  3. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus ir teiks išvadas: NVCS Vilniaus departamentas, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros vertybių apsaugos departamento Vilniaus skyrius. PAV programą tvirtina atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.
  4. Motyvuotus pasiūlymus galima teikti per 10 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos adresu: UAB „Nomine Consult“ J. Tumo-Vaižganto 8-1, LT-01108 Vilnius arba info.lt@nomineconsult.com. Pasiūlymų kopijos papildomai turi būti teikiamos pagal kompetenciją subjektams ir atsakingajai institucijai.
  5. Susipažinti su PŪV PAV programa galima: http://www.nomineconsult.com/lt/paslaugos/aplinkosauga.