Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą (internetinės vaizdo transliacijos būdu)

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Atliekų rūšiavimo centras“, Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius, tel. +370 618 46311, el. p. info@atliekucentras.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas: UAB „Atliekų rūšiavimo centras‘‘ vykdomos statybinių, griovimo ir nepavojingų atliekų priėmimo ir tvarkymo veiklos, adresu, P. Žvirkos g. 8, Vilnius.

Vieta (adresas): Vilniaus m. savivaldybė, Naujininkų seniūnija, Pranciškaus Žvirkos g. 8.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) vykdomai ūkinei veiklai – statybos ir griovimo atliekų, kitų nepavojingų atliekų (antrinių žaliavų) tvarkymui.

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“
http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/
nuo 2021 m. birželio 15 d. iki birželio 30 d.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“ raštu, elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas iki viešo supažindinimo.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. birželio 30 d. 17:30 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/tnTg6dx arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. +370 5 2649676, el. p. vilnius@nvsc.lt.