Informacija apie parengtą UAB „Granitinė skalda“ planuojamos ūkinės veiklos – nepavojingųjų dugno pelenų ir šlako atliekų apdorojimo ir laikymo veiklos UAB „Granitinė skalda“ granito gamykloje, Granito g. 2, Vilnius, Vilniaus m. sav. informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-06-26;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Granitinė skalda“;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: nepavojingųjų dugno pelenų ir šlako atliekų apdorojimo ir laikymo veiklos UAB „Granitinė skalda“ granito gamykloje, Granito g. 2, Vilnius, Vilniaus m. sav.
  4. PŪV vieta: Vilniaus miesto rajono savivaldybė, Granito g. 2, Vilnius.
  5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/drive/folders/18YgKMHYzMKtUwGQJXYX3RmRdN5Yk88Tr arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Vilniaus apskritis (27);
  6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).