Informacija apie parengtą UAB „Lidl Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos – nepavojingų atliekų tvarkymas sandėliavimo paskirties pastate Jogėliškių g. 1 Vilniuje – informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo  

1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-08-08;

2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Lidl Lietuva“;

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: nepavojingų atliekų tvarkymas;

4. PŪV vieta: Jogėliškių g. 1 Vilniuje;

5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje:
https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Vilniaus regionas.

6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).