Informacija apie parengtą Užvingio tilto poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3,  LT‐ 09308 Vilnius, el, p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. (8‐5) 2112529;

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48.

PŪV pavadinimas ir vieta – Užvingio tiltas (Vilniaus m. Vilkpėdės ir Lazdynų seniūnijose).

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Programą tvirtins atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08).

Dėl PAV programos pasiūlymus galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“, o pasiūlymo kopijas Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.

Su PAV programa susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje www.infraplanas.lt (https://infraplanas.lt/wp-content/uploads/2020/06/U%C5%BEvingio-salos-tilto-PAV-programa2-5.pdf).