Informacija apie parengtą Vilniaus m. Gariūnų II smėlio ir žvyro telkinio (apie 73,5 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau-PŪV) organizatoriaus duomenys: UAB „Gasta“, Savanorių pr. 247, LT-02242 Vilnius, tel. +370 685 86900, el. p. info@gasta.lt, http://www.gasta.lt/

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau-PAV) dokumentų rengėjas: UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23, LT- 08105 Vilnius, mob. +370 662 38817, el.p. – info@gikprojektai.lt, http://www.bpimone.lt

PŪV pavadinimas: Vilniaus m. Gariūnų II smėlio ir žvyro telkinio (apie 73,5 ha) naudojimas

PŪV vieta: Vilniaus apskr.,  Vilniaus m., Panerių sen.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius, Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri tvirtina PAV programą, priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai ir atlieka kitas PŪV PAV įstatyme nustatytas funkcijas yra Aplinkos apsaugos agentūra.

Pasiūlymų teikimo terminas yra 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Pasiūlymai gali būti teikiami PAV dokumentų rengėjui  UAB GIK projektai (Konstitucijos pr. 23 (A korp. 235 kab.), LT-08105 Vilnius, mob. +370 662 38817, el. p. – info@gikprojektai.lt), o pasiūlymų kopijos teikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p.: aaa@gamta.lt, tel. Nr. +370 682 92653.

PAV programa skelbiama PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje: http://bpimone.lt

 

Vilniaus m. Gariūnų II smėlio ir žvyro telkinio (apie 73,5 ha) naudojimo  PAV programa