Informacija apie planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, atstovaujamas Miesto plėtros departamento, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Planuojama tiesti Mykolo Lietuvio gatvė Vilniaus mieste.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskritis, Vilniaus miestas, Verkių ir Fabijoniškių seniūnijos.

Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra priėmė atrankos išvadą 2016-03-17 Nr. (28.7)-A4-2699, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima pas užsakovą, adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616 darbo valandomis per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūroje A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8-706-62008 ir pas PAV dokumentų rengėją UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407548, darbo valandomis per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti atsakingai institucijai, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8-706-62008, darbo valandomis per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Aplinkos apsaugos poskyris