Informacija apie planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, atstovaujamas Miesto plėtros departamento, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faksas (8 5) 211 2222, el.p. savivaldybe@vilnius.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Planuojama tiesti Mykolo Lietuvio gatvė Vilniaus mieste.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus miestas, Verkių ir Fabijoniškių seniūnijos.

Persvarstoma atsakingos institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros 2016-03-17 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-2699, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą. Visuomenė nepritaria atrankos išvadai.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą. PAV subjektas, atsakingas už sveikatos apsaugą – Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos ministerijos Vilniaus departamentas 2016-09-28, raštu Nr. 2.10-6691(16.9.7.10.11) pasisakė dėl privalomo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

Priimta galutinė atrankos išvada (2016-11-02, Nr. (28.7)-A4-10965): planuojamai ūkinei veiklai – Planuojamai tiesti Mykolo Lietuvio gatvei Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

Informaciją pateikė UAB „Infraplanas“

Aplinkos apsaugos poskyris