Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos adresu Liepkalnio g. 172, Vilniaus mieste, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) užsakovas:

UAB „Liepvalda“, Terminalo g. 8, Kuprioniškės, Nemėžio sen., LT-13279 Vilniaus r. sav., tel.:

(8 5) 23 23 984, faksas: (8 5) 23 23 977, el. p.: info@statyba-projektavimas.lt.

2. PŪV pavadinimas:

Sandėliavimo paskirties pastato statyba ir eksploatacija.

3. PŪV veiklos vieta:

PŪV vieta numatoma žemės sklypuose, kurių kad. Nr. 0101/0159:381, 0101/0159:382 ir

0101/0159:404 Vilniaus m. k.v., esančiuose adresu Liepkalnio g. 172 LKF, Vilniaus mieste.

4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-09-29 raštu Nr. (28.7)-A4-10011 priėmė atrankos išvadą,

kad UAB „Liepvalda“ PŪV – sandėliavimo paskirties pastato statybai ir eksploatacijai –

poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) neprivalomas (išvada paskelbta:

http://gamta.lt/files/SKMBT_36170929142400.pdf.

5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo

paskelbimo (darbo dienomis 900 – 1600 val.) UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.:

(8 46) 430463, kont. asmuo – M. Šileika.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo

paskelbimo (darbo dienomis 800 – 1700 val.) Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g.

9, Vilnius, tel.: (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt.

7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų

nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 800 – 1700 val.) Aplinkos apsaugos agentūros

Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius ir

UAB „Ekosistema“ biure, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, kont. asmuo – M. Šileika. Informaciją atrankai žiūr. http://gamta.lt/files/PAV%20atrankos%20Liepvalda.pdf ir http://gamta.lt/files/Liepvalda_Priedai.pdf.

Aplinkos apsaugos poskyris