Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos adresu Liepkalnio g. 172, Vilniaus mieste, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) užsakovas:

UAB „Liepvalda“, Terminalo g. 8, Kuprioniškės, Nemėžio sen., LT-13279 Vilniaus r. sav., tel.:

(8 5) 23 23 984, faksas: (8 5) 23 23 977, el. p.: info@statyba-projektavimas.lt.

2. PŪV pavadinimas:

Sandėliavimo paskirties pastato statyba ir eksploatacija.

3. PŪV veiklos vieta:

PŪV vieta numatoma žemės sklypuose, kurių kad. Nr. 0101/0159:381, 0101/0159:382 ir

0101/0159:404 Vilniaus m. k.v., esančiuose adresu Liepkalnio g. 172 LKF, Vilniaus mieste.

4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-09-29 raštu Nr. (28.7)-A4-10011 priėmė atrankos išvadą,

kad UAB „Liepvalda“ PŪV – sandėliavimo paskirties pastato statybai ir eksploatacijai –

poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) neprivalomas (išvada paskelbta:

http://gamta.lt/files/SKMBT_36170929142400.pdf.

5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo

paskelbimo (darbo dienomis 900 – 1600 val.) UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.:

(8 46) 430463, kont. asmuo – M. Šileika.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo

paskelbimo (darbo dienomis 800 – 1700 val.) Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g.

9, Vilnius, tel.: (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt.

7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų

nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 800 – 1700 val.) Aplinkos apsaugos agentūros

Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius ir

UAB „Ekosistema“ biure, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, kont. asmuo – M. Šileika. Informaciją atrankai žiūr. http://gamta.lt/files/PAV%20atrankos%20Liepvalda.pdf ir http://gamta.lt/files/Liepvalda_Priedai.pdf.

Aplinkos apsaugos poskyris