Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos – Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas – poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.):
  UAB „Autoskerdykla“, Dūmų g. 3, Vilnius, tel. +370 606 31332, el. p. [email protected].
 2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
  Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas.
 3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Dūmų g. 3, Vilnius.
 4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:
  Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada – planuojamai ūkinei veiklai – Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2017-03-30, Nr. (28.7)-A4-3372.
 5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą (nurodomas užsakovo adresas, telefonas):
  UAB „Autoskerdykla“, Dūmų g. 3, Vilnius, tel. +370 606 31332, el. p. [email protected].
 6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:
  Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62088, faks. 8 706 62000 (pasiūlymų teikimų terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo).
 7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais (nurodomas atsakingos institucijos, užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo adresas, telefonas ir terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo):
  Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62088, faks. 8 706 62000, UAB „Autoskerdykla“, Dūmų g. 3, Vilnius, tel. +370 606 31332, el. p. [email protected].

Nuoroda į atrankos išvadą: http://gamta.lt/files/Atrankos%20isvada_Autoskerdykla_Dumu%20g%203_Vilnius.pdf

Nuoroda į PAV atrankos dokumentą: http://gamta.lt/files/PAV%20atranka%20ENTP_po%20pastabu_1.pdf