Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos „Prekybos pastato (8.3) Žirmūnų g. 67 Vilniuje statyba ir eksploatavimas “ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Lintiva“ Skroblų 5-14, 03138 Vilnius, tel. 8 614 30360, elektroninis paštas: ruta@lintiva.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Prekybos pastato (8.3) Žirmūnų g. 67 Vilniuje statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žirmūnų g. 67

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada (2016-10-25 raštas Nr. (28.4)-A4-10677): planuojamai ūkinei veiklai ,,Prekybos pastato (8.3) Žirmūnų g. 67 Vilniuje statyba ir eksploatavimas“ poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: su informacija išsamiau galima susipažinti PAV užsakovo buveinėje UAB „Lintiva“ Smolensko g. 10B, 203 kab. 03201 Vilnius, tel. 8 614 30360, el.p ruta@lintiva.lt.

Kam iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel.870662008, el.p: aaa@aaa.am.lt per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo.

Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 870668045 ir PAV užsakovo buveinėje aukščiau nurodytu adresu per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo.


Aplinkos apsaugos poskyris