Informacija apie „Prekybos paskirties pastato (8.3) Žalgirio g. Vilniuje statyba ir eksploatavimas“ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas
UAB ,,Litectus“, Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius tel. (8 5) 268 1432, el.p. [email protected].

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –
Prekybos paskirties pastato (8.3) Žalgirio g, Vilniuje statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Rinktinės g. 60, Rinktinės g. 62, Apkasų g. 43, Apkasų g. 45, Trimitų g. 16.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:
Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada (2016-10-19 raštas Nr. (28.4)-A4-10526): planuojamai ūkinei veiklai „Prekybos paskirties pastato (8.3) Žalgirio g. Vilniuje statyba ir eksploatavimas“ poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:
su informacija išsamiau galima susipažinti PAV dokumento rengėjui pateikus užklausą el. p. [email protected] ir tel. 8 686 67166.

Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:
Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. [email protected] ir Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 68045, faks. 8 706 62000 per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo.

Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:
Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 68 045, ir PAV dokumento rengėjui pateikus užklausą el. p. [email protected] ir tel. 8 686 67166 per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo.