Informacija apie prekybos paskirties pastato statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Architectura“, Kryžiokų g. 330, Vilnius, tel. 8 605 35696, el. p. uab.architectura@gmail.com. Statytojas: AB „SKV- VALDA“, Savanorių pr. 191A, Vilnius.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – prekybos paskirties pastato statyba ir eksploatacija Vakarinėje g. 105A, Vilniuje.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Vilnius, Vakarinė g. 105A.

Atsakingos institucijos, Aplinkos apsaugos agentūros, 2018-08-01 raštu Nr. (30.2)- A4-6870 priimta atrankos išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Su informacija apie planuojama ūkinę veiklą galima susipažinti VšĮ „Aplinkos vertinimo projektai“ A. Juozapavičiaus g. 11-315, Vilnius, tel. 8 670 78509.

Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima VšĮ „Aplinkos vertinimo projektai“ A. Juozapavičiaus g. 11-315, Vilnius, tel. 8 670 78509, el. p. info@aplinkosvertinimas.lt ar Aplinkos apsaugos agentūroje A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Nuoroda į PAV atrankos išvadą: http://gamta.lt/files/SKM_4050180801083400.pdf