Informacija apie priimtą atrankos išvadą planuojant naudoti Daniliškių smėlio ir žvyro telkinį

Aplinkos apsaugos agentūra 2016-10-17 priėmė atrankos išvadą Nr. (28.7)-A4-10394 dėl Daniliškių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo.

Atrankos išvada

Aplinkos apsaugos poskyris