Informacija apie statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo Pramonės g. 141, Vilniaus m. galutinę atrankos išvadą

Visuomenei teikiama informacija apie statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo Pramonės g. 141, Vilniaus m. galutinę atrankos išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Aplinkos apsaugos poskyris