Informacija apie „UAB „Aitvarų projektai“ daugiabučių gyvenamųjų pastatų statybos poveikio aplinkai vertinimo“ atrankos išvadą.

Apie „UAB „Aitvarų projektai“ daugiabučių gyvenamųjų pastatų statybos poveikio aplinkai vertinimo“ atrankos išvadą.

1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas – UAB „Aitvarų projektai“, direktorė Vita Žutautaitė, A. Juozapavičiaus g. 6/Slucko g. 2, LT-09310 Vilnius, tel.: 8-61030254, faks. 8-41 399423,el. p.: info@eriadas.lt , www.eriadas.lt .

2. PŪV pavadinimas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų statyba.

3. PŪV vieta – Lietaus g. 12, 14, Lazdynėlių g. 18, Vilnius.

4. Atsakingos institucijos -Aplinkos apsaugos agentūros 2018-03-20 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-2617, kad poveikio aplinkai vertinimas 2 p. nurodytai veiklai neprivalomas.

5. Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą išsamiau susipažinti galima UAB „ Aitvarų projektai “, A. Juozapavičiaus g. 6/Slucko g. 2, LT-09310, Vilnius, tel.: 8-61028437, faks. 8-41 399423, el. p.: monika@eriadas.lt ; per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo datos.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo datos galima pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai adresu A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8-706 62008, faks.8-706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo datos galima Aplinkos apsaugos agentūroje adresu A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8-706 68045, faks.8-706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo informacijos atrankai nuoroda internete: http://gamta.lt/files/LazdyneliuPAV_atranka201803081521809328008.pdf ir priedai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

LazdyneliuPAVatranka20180308

Atrankos išvada dėl daugiabučių gyvenamųjų pastatų statybos poveikio aplinkai vertinimo

Aplinkos apsaugos poskyris