Informacija apie UAB „Autopraidas“ netinkamų naudoti transporto priemonių ardymas Minsko pl. 33a Vilniuje atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV)

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas:
UAB „Autopraidas“, Minsko pl. 33a Vilnius, tel. 8 698 18725, el.p.: [email protected].

PŪV pavadinimas:
UAB „Autopraidas“ netinkamų naudoti transporto priemonių ardymas Minsko pl. 33a Vilniuje.

PŪV vieta:
Vilniaus apskritis, Vilnius, Minsko pl. 33a.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:
2017-06-27 raštu Nr.(28.7)-A4-6766 Aplinkos apsaugos agentūra priėmė išvadą, kad PŪV PAV neprivalomas.

Susipažinti su informacija apie PŪV per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:
UAB „Autopraidas“, Minsko pl. 33a Vilnius, tel. 8 698 18725.

Pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:
Aplinkos apsaugos agentūrai – A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000.

Susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:
Aplinkos apsaugos agentūroje – A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000; UAB „Autopraidas“, Minsko pl. 33a Vilnius, tel. 8 698 18725.

PAV atrankos išvadą galima atsisiųsti: Atrankos išvada dėl UAB „Autopraidas“ netinkamų naudoti transporto priemonių ardymo Minsko pl. 33A, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo

PAV atrankos dokumentą galima atsisiųsti: Informacija atrankai