Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Informacija apie UAB „Autopraidas“ netinkamų naudoti transporto priemonių ardymas Minsko pl. 33a Vilniuje atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV)

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas:
UAB „Autopraidas“, Minsko pl. 33a Vilnius, tel. 8 698 18725, el.p.: info@autopraidas.lt.

PŪV pavadinimas:
UAB „Autopraidas“ netinkamų naudoti transporto priemonių ardymas Minsko pl. 33a Vilniuje.

PŪV vieta:
Vilniaus apskritis, Vilnius, Minsko pl. 33a.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:
2017-06-27 raštu Nr.(28.7)-A4-6766 Aplinkos apsaugos agentūra priėmė išvadą, kad PŪV PAV neprivalomas.

Susipažinti su informacija apie PŪV per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:
UAB „Autopraidas“, Minsko pl. 33a Vilnius, tel. 8 698 18725.

Pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:
Aplinkos apsaugos agentūrai – A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000.

Susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:
Aplinkos apsaugos agentūroje – A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000; UAB „Autopraidas“, Minsko pl. 33a Vilnius, tel. 8 698 18725.

PAV atrankos išvadą galima atsisiųsti: Atrankos išvada dėl UAB „Autopraidas“ netinkamų naudoti transporto priemonių ardymo Minsko pl. 33A, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo

PAV atrankos dokumentą galima atsisiųsti: Informacija atrankai