Informacija apie UAB „Ecoservice projektai“ PŪV– atliekų tvarkymo aikštelės įrengimas – galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB „ECOSERVICE PPROJEKTAI“, Pramonės g. 8, LT-78149, Šiauliai Tel.: +370 800 53533, faks.: 8 41 552668, el.p. projektai@ecoservice.lt

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

UAB „Ecoservice projektai“ – ATLIEKŲ TVARKYMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Vilniaus apskritis, Vilniaus m. sav., Vilnius, Gariūnų g. 71.

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:

Aplinkos apsaugos agentūros 2018 m. vasario 23 d. raštu Nr. (28.7)-A4-1775 priimta galutinė atrankos išvada, PŪV – UAB „ECOSERVICE PROJEKTAI“ Atliekų tvarkymo aikštelės įrengimui – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:

UAB „ECOSERVICE PROJEKTAI“, Pramonės g. 8, Šiauliai. Tel.: +370 8000 53533, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. paštas: aaa@aaa.am.lt, tel.: 8(706)68 045, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:

Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos Vilniaus skyriuje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius tel.: 8(706)68 045; UAB „Ecoservice projektai“ biure, Pramonės g. 8, Šiauliai, Tel. 8(800)53533, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

Poveikio aplinkai vertinimo informacijos nuoroda internete: http://gamta.lt/files/Galutine%20atrankos%20isvada_Ecoservice%20projektai_Gariunu%2071_Vilnius_Statybines%20atliekos.pdf

Aplinkos apsaugos poskyris