Informacija apie UAB „Greitos dalys“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Greitos dalys“, Sandėlių g. 36, Vilnius, tel.: 8 645 55512.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Sandėlių g. 36, Vilnius.

4. Vadovaujantis 2017-09-11 Nr. (15.9)-A4-9256 Atrankos išvados dėl UAB „Greitos dalys“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, pagrindiniais motyvais, kuriais remiantis priimta išvada ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Greitos dalys“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo Informacijos apie planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados paskelbimo dienos išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą darbo dienomis nuo 8:00-17:00 val. adresu: Sandėlių g. 36, Vilnius, UAB „Greitos dalys“, tel.: 8 645 55512.

6. Suinteresuota visuomenė turi teisę per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. [email protected], pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

7. Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, arba kreipiantis į UAB „BIOSISTEMA“, Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius tel.: +370 5 276 1679, el. p.: [email protected].

Informacija atrankai ir Atrankos išvada internete: http://gamta.lt/cms/index?rubricId=b75d5d74-ec07-4007-840f-c6721191d633

Aplinkos apsaugos poskyris