Informacija apie UAB „Hanning Vilnius“ parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Hanning Vilnius“ (į. k. 3000 44551), Vytenio g. 50, Vilnius, tel. +370 5 213 3150, faks. +370 5 233 4415, el. p. info@hanning-hv.com.

2. Ataskaitos rengėjas: UAB „AV Consulting“ (į. k. 3000 10061), registracijos adresas – P. Vileišio g. 9, Vilnius, adresas korespondencijai – Justiniškių g. 12, Vilnius, tel. 8 686 4 91 68, el. p. info@avcon.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): Vienfazių ir trifazių elektros variklių ir jų komponentų gamyba, Vytenio g. 50, Vilnius.

4. Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Pagrindinė veikla – vienfazių ir trifazių elektros variklių ir jų komponentų (statorių, rotorių ir kt.) gamyba. Pagrindiniai gamybos barai, kuriuose vykdoma gamyba – paketavimo (gaunami rotorių arba statorių paketai), liejimo (lydomas ir liejamas aliuminis), mechaninis (mechaninis detalių apdirbimas), centravimo (statorių centravimas), vyniojimo (vykdomas statorių vyniojimo procesas), išvadų karpymo (paruošiami išvadų laidai statoriams), mirkymo (vykdomas statorių mirkymas) ir dažymo (vykdomas statorių išorinių paviršių dažymas).

5. Ataskaita viešai eksponuojama: PVSV ataskaitos rengėjo UAB „AV Consulting“ patalpose, Justiniškių g. 12–205, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17.00 val. Telefonas pasiteiravimui 868649168.

Taip pat Ataskaitą galite peržiūrėti paspaudę nuorodą:

https://drive.google.com/drive/folders/1tqVfOvOdFcwT6rMExHofYJQ8W5rBLfN2?usp=sharing

6. Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita: Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu, paspaudus šią nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA1YmY5NzItYWRiMy00MDA3LWI1ZTctYjFjOTc3ODMwMGQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe01192d-f2e6-4408-8935-a30f44f3c9c1%22%2c%22Oid%22%3a%220ecd0f79-afb8-42f1-bf98-feb96bf62100%22%7d

Viešas Ataskaitos pristatymas ir svarstymas nuotoliniu būdu prasidės 2021 m. vasario 10 d., 18 val. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie vaizdo transliacijos, prašome skambinti tel. 8 686 49168.

7. Pasiūlymus dėl Ataskaitos iki viešo visuomenės susipažindinimosu Ataskaita galima teikti raštu: UAB „AV Consulting“ Justiniškių g. 12–205, Vilnius arba el. paštu info@avcon.lt.

8. Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 8 5 264 9676, el. p. vilnius@nvsc.lt.