INFORMACIJA apie UAB „Insimeta“ nepavojingųjų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo veiklos Meistrų g. 13, Naujininkų sen., Vilniaus m., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

INFORMACIJA apie UAB „Insimeta“ nepavojingųjų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo veiklos Meistrų g. 13, Naujininkų sen., Vilniaus m., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Insimeta“, Polocko g. 4B-20, Vilnius, tel. +370 673 54517, el. p. insimeta@gmail.com.

Ataskaitos rengėjas: UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, tel. 8 5 2045139, +370 607 80060, el. p. info@aplinkosvadyba.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: UAB „Insimeta“ nepavojingųjų elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo veikla, Meistrų g. 13, Naujininkų sen., Vilniaus m.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: UAB „Insimeta“ planuoja vykdyti nepavojingųjų elektros ir elektroninės įrangos atliekų (elektronikos plokščių) apdorojimą jas smulkinant bei atskiriant vertingus elementus ir, nustačius tauriųjų metalų kiekį jose, parduoti antrinių žaliavų perdirbimo gamykloms.

Ataskaita viešai eksponuojama: ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel. Nr. pasiteiravimui 8 5 204 5139. Taip pat parengta Ataskaita paskelbta interneto svetainėje:
http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos.

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks: nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Pateikiame nuorodą į vaizdo transliaciją:
https://aplinkosvadyba.clickmeeting.com/insimeta.

Viešas Ataskaitos pristatymas nuotoliniu būdu prasidės 2022 m. sausio 24 d., 17:00 val. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie vaizdo transliacijos, prašome skambinti tel. 8 5 2045139.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu: poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjui – UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. +370 5 2649676, el. p. vilnius@nvsc.lt.