Informacija apie UAB „Jaunbumani“ planuojamo prekybos paskirties pastato Ukmergės g. 373, Vilniuje statybos ir eksploatacijos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

  1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Jaunbumani“, Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius.
  2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Prekybos paskirties pastato statyba ir eksploatacija.
  3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Ukmergės g. 373, Vilnius.
  4. Atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros 2017-04-20 priimta atrankos išvada Nr.(28.7)-A4-4231, kad prekybos paskirties pastato Ukmergės g. 373, Vilniuje statybai ir eksploatacijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
  5. Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą išsamiau susipažinti galima projekto vystytojo būstinėjė Jasinskio g. 16b, 6 aukšte, Vilniuje darbo dienomis (išskyrus ketvirtadienius) nuo 13 iki 16 val. Kontaktinis asmuo – Žymantas Lipskis, tel. 8 699 81635, el. p.: info@zlipskis.lt per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo datos.
  6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo datos Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt.
  7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo datos galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamente, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel.: 8 706 68043, el. p.: aaa@aaa.am.lt, tinklapyje: http://gamta.lt/files/Atrankos_isvada_Jaunbumani_Prekybos_paskirties_pastatas_Ukmerges_373_Vilnius.pdf arba PAV dokumentų rengėjo UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ būstinėje Žolyno g. 3, Vilniuje, tel. +370 5 2644304, el. p.: jmo@dge.lt.

Aplinkos apsaugos poskyris