Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Informacija apie UAB „Oleronas“ prekybos centro pastato Kovo 11-osios g. Grigiškėse, Vilniaus m. sav. statybos ir eksploatacijos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „OLERONAS“ Savanorių pr. 247, LT-02300, Vilnius. Užsakovo įgaliotas atstovas Kęstutis Kavaliūnas, tel. 8-659-43236, el. paštas kestutis.kavaliunas@maxima.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Prekybos centro pastato Kovo 11-osios g., Grigiškėse, Vilniaus m. sav., statyba ir eksploatacija

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kovo 11-osios g., Grigiškėse, Vilniaus m. sav.

Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada 2016-11-15 raštas Nr. (28.7)-A4-11387, UAB „OLERONAS“ prekybos centro pastato Kovo 11-osios g. Grigiškėse, Vilniaus m. sav. statybai ir eksploatacijai, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima UAB „OLERONAS“ Savanorių pr. 247, LT-02300, Vilnius, darbo dienomis, darbo valandomis, tel. 8-659-43236.

Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8-706-62008. faks. 8-706-62000, el.p., aaa@aaa.am.lt.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamente, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel.: 8-706-68043, el.p.: aaa@aaa.am.lt, tinklapyje: http://gamta.lt/files/SKM_4050161123081300.pdf; http://gamta.lt/files/2016-10-27%20GRIGI%C5%A0K%C4%96S%20PC%20PAV.pdf arba PAV dokumentų rengėjo UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ būstinėje Žolyno g. 3, Vilniuje, tel. 8-5-2644304, el. paštas: kok@dge.lt.

Aplinkos apsaugos poskyris