Informacija apie UAB „Palmusta“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) „Prekinio betono gamybos optimizavimas“ parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Informacija apie UAB „Palmusta“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) „Prekinio betono gamybos optimizavimas“ parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

1. PŪV užsakovas – UAB „Palmusta“, Sudervės kelias 1A, LT-07171 Vilnius, tel./faks. +370 5 270 56 65.

2. PŪV PAV dokumentų rengėjas – UAB „REF Baltic“, Justiniškių g. 12, Vilniaus m., tel. 8 699 0 36 20, faks. -.

3. PŪV pavadinimas – prekinio betono gamybos optimizavimas.

4. PŪV vieta – Vilniaus apskritis, Vilniaus m., Šeškinės sen., Sudervės kelias 1A.

5. PAV subjektai, atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje – Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA).

6. Susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita iki numatyto viešo susirinkimo galima darbo dienomis, darbo valandomis:

  • pirmadieniais-penktadieniais 8.00-17.00 val., pietūs 12.00-13.00 val. UAB „REF Baltic“ (Justiniškių g. 12, LT-05131 Vilnius, tel. 8 699 0 36 20),
  • tinklalapyje: refbaltic.eu,
  • pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30 val., penktadieniais 7.30-15.15 val., pietūs 11.30-12.15 val. Šeškinės seniūnijoje (Šeškinės g. 30, LT-07157 Vilnius, tel. 8 5 265 89 41.

7. Viešas susirinkimas įvyks su seniūnija suderintoje vietoje Šeškinės bendruomenės centre (II aukštas) (Šeškinės g. 28, Vilnius) sausio 25 d. 18.00.

8. Pasiūlymus (raštu, el. paštu ir kt.) dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos iki viešo susirinkimo galima teikti UAB „REF Baltic“ (Justiniškių g. 12, LT-05131 Vilnius, tel. 8 699 0 36 20, el. p. info@refbaltic.eu

9. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Aplinkos apsaugos poskyris