Informacija apie UAB „Veika“ PŪV „Pramonės objektų valdų plėtimas“ atrankos išvadą

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.). UAB „Veika“ Baltosios Vokės g. 37, Vilnius, tel.: +370 52706635, el. p. office@veika.lt

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Pramonės objektų valdų plėtimas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas, gatvė). Baltosios Vokės g. 37, Vilnius.

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai (data, rašto Nr.). Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis PAV įstatymo galiojusio iki 2017-11-01 d. 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos išvada: pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, planuojamai ūkinei veiklai – pramonės objektų valdų plėtimas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Atrankos išvada priimta 2017 – 11 – 21, rašto Nr. (15.9) – A4 – 11936.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą (nurodomas užsakovo adresas, telefonas).

UAB „Veika“ Baltosios Vokės g. 37, Vilnius, tel.: +370 52706635, el. p. office@veika.lt UAB „Ekometrija“, Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 8 5 2336636, 8 620 31432, el.p.: tomas@ekometrija.lt. Susipažinti galima darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą (nurodomas atsakingos institucijos adresas, telefonas ir terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo).

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą visuomenė gali teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: (8 706) 62008. Pasiūlymus galima teikti darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais (nurodomas atsakingos institucijos, užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo adresas, telefonas ir terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo).

Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius. UAB „Veika“ Baltosios Vokės g. 37, Vilnius, tel.: +370 52706635, el. p. office@veika.lt UAB „Ekometrija“, Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 8 5 2336636, 8 620 31432, el.p.: tomas@ekometrija.lt. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.

http://gamta.lt/files/SKM_4050171121131703.pdf

http://gamta.lt/files/PAV%20ATRANKA_1.pdf

Aplinkos apsaugos poskyris