Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su Juodbalių smėlio ir žvyro telkinyje planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

 1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius (užsakovas): UAB „Geotechnologijos“, Laisvės g. 6A, Kretinga, įmonės kodas 300618124, tel. +370 631 25047, el. p. [email protected].
 2. Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, tel. +370 5 231 8178, el. paštas [email protected], int. svetainė www.gjmagma.lt, kontak. asm.: G. Juozapavičius, E. Grencius.
 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Išteklių gavyba Juodbalių smėlio ir žvyro telkinyje. PŪV teritorija apima du atskirus žemės sklypus (kadastro Nr. 4122/0100:954, 4122/0100:915). PŪV teritorija yra išsidėsčiusi Vilniaus rajono savivaldybės pietvakariniame pakraštyje, Pagirių seniūnijoje, Juodbalių ir Gojaus kaimuose. Konkretus adresas PŪV teritoriją sudarantiems plotams nėra suteiktas. Planuojamo naudoti I ploto centro koordinatės LKS-94 yra 6048764 m (X) ir 572224 m (Y), II ploto – 6049389 m (X) ir 569966 m (Y).
 4. Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas (Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. +370 5 264 9676, el. p. [email protected]), Vilniaus rajono savivaldybės administracija (Rinktinės g. 50, Vilnius, +370 5 275 1990, el. p. [email protected]), Vilniaus miesto savivaldybės administracija (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, +370 5 211 2000, el. p. [email protected]).
 5. Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. paštas [email protected]).
 6. Susipažinti su PAV ataskaita galima internetinėje svetainėje:
  https://www.gjmagma.lt/index.php/lt/viesinimas/pav-viesinimas nuo 2023-06-15 d.
 7. PAV ataskaita bus viešinama nuo 2023-06-21 d.: Pagirių seniūnijoje, Šiltnamių g. 11-2, Pagirių k., Vilniaus r., tel. +370 5 260 5444, Panerių seniūnijoje, Žalioji a. 3, Vilnius, tel. +370 5 211 2949 ir UAB „GJ Magma“ patalpose, Vaidevučio g. 18, Vilnius, tel. +370 5 231 8178 (08:00 – 17:00 val., d. d., iki 2023-07-31 d.).
 8. Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos ir atliekamo PAV vertinimo galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai ir PAV dokumentų rengėjui iki viešo supažindinimo su PAV ataskaita pradžios 2023-07-31 d. ir jo metu.
 9. Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks 2023-07-31 d., 18 val., Vilniaus rajono savivaldybės administracijos patalpose, Mažojoje salėje (210 kab.), Rinktinės g. 50, Vilnius ir nuotoliniu būdu per Google Meet programą, naudojant nuorodą: meet.google.com/xmp-vuzc-vpb. Nepavykus prisijungti prašome kreiptis tel. Nr. +370 600 86538.