Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą

su UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – gamybinių pajėgumų plėtros – poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita

PŪV organizatorius – UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, V. A. Graičiūno g. 8, Panerių sen., Vilniaus m., Vilniaus m. sav., www.thermofisher.com, el. paštas info.baltics@thermofisher.com, tel. +370 5 260 2131.

PAV dokumentų rengėjas – UAB „AV Consulting“, Justiniškių g. 12–205, Vilnius, www.avcon.lt, el. paštas info@avcon.lt, tel. +370 686 49168.

PŪV pavadinimas ir vieta – Gamybos pajėgumų plėtra, V. A. Graičiūno g. 8, Panerių sen., Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Vilniaus apskritis.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadas dėl PAV ataskaitos ir įstatymų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie galimą PŪV poveikį aplinkai:

  • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. + 370 5 264 9676, el. paštas vilnius@nvsc.lt
  • Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. +370 5 211 2000, el. paštas savivaldybe@vilnius.lt
  • Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Švitrigailos g. 18, Vilnius, tel. +370 707 56 866, el. paštas vilnius.pgv@vpgt.lt

Sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Internetinė nuoroda į paskelbtą PAV ataskaitą:

https://drive.google.com/drive/folders/1hOndT8arxQg5iHchR7JplpARazyq5gAR?usp=sharing

PAV ataskaita viešinama:

  • Panerių seniūnijoje (Žalioji a. 3, Vilnius, tel. + 370 5 211 2949, susipažinimo su PAV ataskaita laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30-16.30 val., penktadieniais 7.30-15.15 val., pietų pertrauka 11.30-12.15 val.
  • PAV dokumentų rengėjo buveinėje (Justiniškių g. 12 (II aukštas, 205 kab.), Vilnius, tel. +370 686 49 168, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka 12.00-13.00 val.

Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) dėl PAV ataskaitos ir atliekamo PAV Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos PAV dokumentų rengėjui iki 2023 m. rugpjūčio 3 d. (el. p. info@avcon.lt arba biuro adresu Justiniškių 12, Vilnius) ir supažindinimo su PAV ataskaita metu.

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir tiesiogiai transliuojant internetu): Panerių seniūnijoje (Žalioji a. 3, Vilnius), 2023 m. rugpjūčio 3 d. 17.30 val.

Prisijungti nuotoliniu būdu galima paspaudus šią nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjVlODY4MzAtYTc4Zi00NDlhLTg3NTItYTExMDAzNjY2ZjJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe01192d-f2e6-4408-8935-a30f44f3c9c1%22%2c%22Oid%22%3a%220ecd0f79-afb8-42f1-bf98-feb96bf62100%22%7d

Kilus klausimams dėl prisijungimo prie vaizdo transliacijos, prašome skambinti tel. +370 686 49168.