Informacija apie ,,Viešbučio ir administracinių pastatų komplekso statyba ir esamų buv. Šv. Jokūbo ligoninės pastatų rekonstravimas, pritaikymas“ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB ,,Senojo miesto architektai“, Šv. Ignoto g. 5 Vilnius, tel/faks.852611115, el.p. diana@smartas.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – ,, Viešbučio ir administracinių pastatų komplekso statyba ir esamų buv. Šv. Jokūbo ligoninės pastatų rekonstravimas, pritaikymas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Naujininkų sen. Vasario 16- osios g. 1.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada (2017-01-19 raštas Nr. (28.7)-A4-657): planuojamai ūkinei veiklai ,, Viešbučio ir administracinių pastatų komplekso statyba ir esamų buv. Šv. Jokūbo ligoninės pastatų rekonstravimas, pritaikymas“ poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. http://gamta.lt/files/atr.pdf

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: su informacija išsamiau galima susipažinti PAV užsakovo buveinėje Šv. Ignoto g. 5, Vilnius, tel/faks.852611115, el.p. diana@smartas.lt

Kam iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel.8706 62008, el.p. aaa@aaa.am.lt per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo.

Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 870668045 ir PAV užsakovo buveinėje aukščiau nurodytu adresu, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo. http://gamta.lt/files/PAV_atranka_Vasario%2016-oji_2016-12-18.pdf

Aplinkos apsaugos poskyris