Informacija dėl laikinų vandens kokybės nuokrypių Vingio vandenvietėje ir sudaryto vandens kokybės gerinimo plano

UAB „Vilniaus vandenys“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi, 2022 m. sausio mėnesį kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamentą dėl leidimo, Vingio parko vandenvietėje laikinai nukrypti nuo teisės aktuose reikalaujamų viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės rodiklių, išdavimo. Šių metų balandžio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija šį leidimą patvirtino (raštu Nr. A51-53412/22(3.3.10.1E-AD24)).

Remiantis UAB „Vilniaus vandenys“ atliktu vertinimu, iš Vingio parko vandenvietės išgaunamo ir tiekiamo vandens minimalūs kokybės nukrypimai priklauso nuo pastovių gamtinių vietos veiksnių, dėl kurių iš šios vandenvietės išgaunamas vanduo turi didesnį nei įprastai geležies ir mangano dalelių skaičių. Atkreipiame dėmesį, jog šioje vandenvietėje išgaunamame vandenyje vandens mikrobiologinių ir toksinių (cheminių) rodiklių nukrypimų nebuvo ir nėra nustatyta, tačiau čia išgaunamame vandenyje gali pasitaikyti minimalių geležies ir mangano rodiklių viršijimų. Primename, kad manganas ir geležis priklauso indikatoriniams rodikliams, todėl galimi šių rodiklių viršijimai jokio poveikio žmogaus sveikatai neturi. Tą patvirtina ir Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) duomenys.

UAB „Vilniaus vandenys“ skiria didelį dėmesį savo tiekiamo vandens nepriekaištingai kokybei užtikrinti ir išlaikyti, todėl, kad geriamasis vanduo iš Vingio parko vandenvietės būtų išgaunamas bei tiekiamas be geležies ir mangano rodiklių nuokrypių, UAB „Vilniaus vandenys“ sudarė veiksmų ir priemonių planą, skirtą iš čia išgaunamo geriamojo vandens kokybei pagerinti bei užtikrinti. Šis priemonių planas buvo suderintas su Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamentu. UAB „Vilniaus vandenys“ visus šiame plane numatytus veiksmus yra numačiusi atlikti ir įgyvendinti iki 2024 m. pabaigos.

Aktuali informacija apie geriamojo vandens kokybę yra skelbiama www.vv.lt  skiltyje „Vandens kokybė“.