Informacija dėl paramos skyrimo kultūros paveldo statinių ir daugiabučių gyvenamųjų namų išorės ir jų aplinkos tvarkybai

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2019-03-20 sprendimu Nr. 1-2002 patvirtino Dalinio finansavimo skyrimo kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių, esančių kultūros paveldo vietovėse, išorės tvarkybai tvarkos aprašą, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo objektams ir statiniams, esantiems kultūros paveldo vietovėse ir 2019-12-04 sprendimu Nr. 1-299 patvirtino Dalinio finansavimo skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių senamiestyje ir jo apsaugos zonose, fasadų elementų galimai avarinei ar avarinei būklei likviduoti tvarkos aprašą, kuriuo numatyta skirti paramą balkonų tvarkybai.

Pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai ar naudotojai, norintys tvarkyti savo pastatų išorę  ar jų aplinką ir gauti paramą, turi pateikti prašymus Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrai, Stiklių g. 4.

Daugiau informacijos http://www.vsaa.lt/index.php/bendruomenei/planuojama-atnaujinti-atgaivinimo-programa/.

Darbo grupės 2020-02-12 pasitarimo dėl finansinės paramos skyrimo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai, nutarimai:

  1. Įtraukti pastatus Balstogės g. 8, Gedimino pr. 54, Gėlių g. 7-9, Šaltinių g. 13, Kaštonų g. 3, 5, Klaipėdos g. 2, Naugarduko g. 60, J. Basanavičiaus g. 16, Gedimino pr. 64, A. Vivulskio g. 6, Naugarduko g. 45, Pylimo g. 5 į paramos skyrimo programą, skiriant paramą balkonų tvarkybai ir pasirašyti sutartį dėl tvarkybos darbų dalinio finansavimo.
  2. Įtraukti pastatus: Raugyklos g. 3, K. Kalinausko g. 10, Pilies g. 22, Užupio g. 40A, Klaipėdos g. 2, Pylimo g. 40, Liejyklos g. 4, Žydų g. 4A, Kęstučio g. 39, Kęstučio g. 11 į paramos skyrimo programą, skiriant paramą fasado elementų tvarkybai ir pasirašyti sutartį dėl tvarkybos darbų dalinio finansavimo.
  3. Svarstyti įtraukti pastatus: Aušros Vartų g. 18, Aušros vartų g. 20, 22, Šv. Mikalojaus g. 7, Pylimo g. 20, Daukanto g. 2A, Tilto g. 12C, Šv. Jono g. 13, Vingrių g. 19, Sodų g. 4, K. Sirvydo g. 5 į paramos skyrimo programą, kai bus perskirstytos ir skirtos papildomos lėšos.