Informacija dėl paramos skyrimo kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2017-10-11 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtino „Paramos kultūros paveldo statinių,  išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašą“, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo statinių, patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybai. Paramos dydis iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų.

Senamiesčio gyventojai ir pastatų savininkai, norintys tvarkyti savo pastatų išorę  ar jų aplinką ir 2019 m. gauti paramą, iki 2018 m. spalio 1 d. turi pateikti prašymus Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrai, Stiklių g. 4.

Daugiau informacijos http://www.vsaa.lt/index.php/bendruomenei/planuojama-atnaujinti-atgaivinimo-programa/.

Darbo grupės 2018-06-01 pasitarimo dėl finansinės paramos skyrimo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai, nutarimai:

1. Įtraukti daugiabutį gyvenamąjį namą Naugarduko g. 53  į paramos teikimo programą, skiriant 40 proc. paramą keturiasdešimt aštuonių balkonų galimai avarinės būklės likvidavimo darbams ir  40 proc. projektui.

2. Įtraukti daugiabutį gyvenamąjį namą A. Jakšto g. 3 į paramos teikimo programą, skiriant 40 proc. paramą šešiolikos balkonų galimai avarinės būklės likvidavimo darbams ir  40 proc. projektui.

3. Įtraukti daugiabutį namą Raugyklos g. 3 į paramos teikimo programą, skiriant paramą gatvės korpuso tvarkybai – 50 proc. gatvės fasado ir 40 proc. stogo dangos ir konstrukcijų tvarkymo darbams, kiemo fasado tvarkymo darbams ir 40 proc. paramą gatvės korpuso projektui ir ekspertizei. Skirti paramą tik balkonų plokščių atstatymui, neskiriant paramos neautentiškų balkonų turėklų atstatymui.