Informacija dėl paramos skyrimo kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2017-10-11 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtino „Paramos kultūros paveldo statinių,  išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašą“, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo statinių, patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybai. Paramos dydis iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų.

Senamiesčio gyventojai ir pastatų savininkai, norintys tvarkyti savo pastatų išorę  ar jų aplinką ir 2019 m. gauti paramą, iki 2018 m. spalio 1 d. turi pateikti prašymus Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrai, Stiklių g. 4.

Daugiau informacijos http://www.vsaa.lt/index.php/bendruomenei/planuojama-atnaujinti-atgaivinimo-programa/.

Darbo grupės 2018-09-25 pasitarimo dėl finansinės paramos skyrimo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai, nutarimai:

  1. Dėl finansinės paramos skyrimo didesnei sumai, nei buvo nurodyta 2017-07-31 sutartyje pastato K. Kalinausko g. 16 balkonų, karnizų, parapetų ir architektūrinių detalių galimai avarinei būklei likviduoti – pritarti teikti paramą didesnei sumai (nurodytai 900-osios DNSB 2018-09-17 prašyme), nei buvo nurodyta 2017-07-31 sutartyje.