Informacija dėl paramos skyrimo kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2017-10-11 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtino „Paramos kultūros paveldo statinių, išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašą“, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo statinių, patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybai. Paramos dydis iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų.

Senamiesčio gyventojai ir pastatų savininkai, norintys tvarkyti savo pastatų išorę ar jų aplinką ir 2019 m. gauti paramą, turi pateikti prašymus Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrai, Stiklių g. 4.

Daugiau informacijos http://www.vsaa.lt/index.php/bendruomenei/planuojama-atnaujinti-atgaivinimo-programa/.

Darbo grupės 2018-10-24 pasitarimo dėl finansinės paramos skyrimo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai, nutarimai:

 1. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Aušros Vartų g. 18 fasado tvarkybai – Įtraukti pastatą Aušros Vartų g. 18 į paramos skyrimo programą, skiriant paramą fasado tvarkybos darbams ir projektui.
 2. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Daukanto g. 2A fasado ir tvoros tvarkybai – Savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus specialistams patikrinus pastatą vietoje, klausimą dėl paramos skyrimo svarstyti kitame posėdyje.
 3. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato M. Daukšos g. 3A fasado (negyvenamosios dalies) ir stogo tvarkybai – Klausimo svarstymą atidėti, kol nebus parengtas projektas ir gautas leidimas.
 4. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Odminių g. 3A fasado tvarkybai – Įtraukti pastatą Odminių g. 3A į paramos skyrimo programą, skiriant paramą fasado tvarkybos darbams ir projektui.
 5. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Šv. Jono g. 11 fasado dalies (1 aukšto) tvarkybai – Neįtraukti pastato Šv. Jono g. 11 fasado dalies į paramos skyrimo programą (netikslinga remontuoti pastato 1 aukšto fasado dalies, kitą dalį (2 ir 3 aukštus) paliekant neremontuotą).
 6. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato K. Kalinausko g. 10 fasado tvarkybai – Įtraukti pastatą K. Kalinausko g. 10 į paramos skyrimo programą, skiriant paramą fasado tvarkybos darbams ir projektui.
 7. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Kauno g. 6 stogo konstrukcijų ir dangos tvarkybai – Klausimo svarstymą atidėti, paprašyti pateikti pastato Kauno g. 6 patikslintą sąmata pagal darbų kiekius.
 8. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Šv. Mikalojaus g. 7 fasado ir stogo tvarkybai – Klausimo svarstymą atidėti, paprašyti pateikti pastato Šv. Mikalojaus g. 7 fasado ir stogo detalią lokalią sąmatą.
 9. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Pilies g. 22 stogo konstrukcijų ir dangos tvarkybai – Įtraukti pastatą Pilies g. 22 į paramos skyrimo programą, skiriant paramą stogo konstrukcijų ir dangos tvarkybos darbams ir projektui.
 10. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Pilies g. 36 fasado tvarkybai – Įtraukti pastatą Pilies g. 36 į paramos skyrimo programą, skiriant paramą fasado tvarkybos darbams ir projektui.
 11. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Pylimo g. 20 stogo konstrukcijų ir dangos tvarkybai – Įtraukti pastatą Pylimo g. 20 į paramos skyrimo programą, skiriant paramą stogo konstrukcijų ir dangos tvarkybai ir projektui.
 12. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Pranciškonų g. 1 dalies stogo konstrukcijų ir dangos tvarkybai – Įtraukti pastatą Pranciškonų g. 1 į paramos skyrimo programą, skiriant paramą stogo konstrukcijų ir dangos tvarkybai ir projektui.
 13. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Sodų g. 4 stogo konstrukcijų ir dangos tvarkybai – Įtraukti pastatą Sodų g. 4 į paramos skyrimo programą, skiriant paramą stogo konstrukcijų ir dangos tvarkybai ir projektui.
 14. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Šv. Stepono g. 16 fasado tvarkybai – Įtraukti pastatą Šv. Stepono g. 16 į paramos skyrimo programą, skiriant paramą fasado tvarkybos darbams ir projektui.
 15. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Užupio g. 40A fasado ir stogo tvarkybai – Įtraukti pastatą Užupio g. 40A į paramos skyrimo programą, skiriant paramą fasado ir stogo tvarkybos darbams ir projektui.