Informacija dėl paramos skyrimo kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2017-10-11 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtino „Paramos kultūros paveldo statinių,  išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašą“, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo statinių, patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybai. Paramos dydis iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų.

Senamiesčio gyventojai ir pastatų savininkai, norintys tvarkyti savo pastatų išorę  ar jų aplinką ir 2019 m. gauti paramą, iki 2018 m. spalio 1 d. turi pateikti prašymus Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrai, Stiklių g. 4.

Daugiau informacijos http://www.vsaa.lt/index.php/bendruomenei/planuojama-atnaujinti-atgaivinimo-programa/.

Darbo grupės 2018-10-30 pasitarimo dėl finansinės paramos skyrimo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai, nutarimai:

  1. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Balstogės g. 8 vieno balkono galimai avarinei būklei likviduoti – Įtraukti pastatą Balstogės g. 8 į paramos skyrimo programą, skiriant paramą vieno balkono galimai avarinės būklės likvidavimo darbams ir projektui.
  2. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Gedimino pr. 54 dešimties balkonų galimai avarinei būklei likviduoti – Įtraukti pastatą Gedimino pr. 54 į paramos skyrimo programą, skiriant paramą dešimties balkonų galimai avarinės būklės likvidavimo darbams, papildyti prašymą dėl paramos skyrimo projektui.
  3. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Gėlių g. 7-9 septyniolikos balkonų galimai avarinei būklei likviduoti – Įtraukti pastatą Gėlių g. 7-9 į paramos teikimo programą, skiriant paramą septyniolikos balkonų galimai avarinės būklės likvidavimo darbams ir projektui.
  4. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Goštauto g. 4 aštuonių balkonų galimai avarinei būklei likviduoti – Įtraukti pastatą Goštauto g. 4 į paramos teikimo programą, skiriant paramą aštuonių balkonų galimai avarinės būklės likvidavimo darbams (be projekto).
  5. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Šaltinių g. 13 penkiolikos balkonų galimai avarinei būklei likviduoti – Įtraukti pastatą Šaltinių g. 13 į paramos teikimo programą, skiriant paramą penkiolikos balkonų galimai avarinės būklės likvidavimo darbams ir projektui.
  6. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Vasario 16-osios g. 2 keturiolikos balkonų galimai avarinei būklei likviduoti – Įtraukti pastatą Vasario 16-osios g. 2 į paramos teikimo programą, skiriant paramą keturiolikos balkonų galimai avarinės būklės likvidavimo darbams ir projektui.
  7. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Vokiečių g. 9 dešimties balkonų galimai avarinei būklei likviduoti – Įtraukti pastatą Vokiečių g. 9 į paramos teikimo programą, skiriant paramą dešimties balkonų galimai avarinės būklės likvidavimo darbams ir projektui.