Informacija dėl paramos skyrimo kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2017-10-11 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtino „Paramos kultūros paveldo statinių, išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašą“, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo statinių, patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybai. Paramos dydis iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų.

Senamiesčio gyventojai ir pastatų savininkai, norintys tvarkyti savo pastatų išorę  ar jų aplinką ir gauti paramą, turi pateikti prašymus Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrai, Stiklių g. 4.

Daugiau informacijos http://www.vsaa.lt/index.php/bendruomenei/planuojama-atnaujinti-atgaivinimo-programa/.

Darbo grupės 2018-12-06 pasitarimo dėl finansinės paramos skyrimo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai, nutarimai:

  1.   Dėl finansinės paramos skyrimo Naugarduko 53 avarinių balkonų papildomiems darbams – Įtraukti pastatą Naugarduko 53 į paramos skyrimo programą, skiriant paramą avarinių balkonų papildomiems darbams.
  2. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Kauno g. 6 stogo konstrukcijų ir dangos tvarkybai – Klausimo svarstymą atidėti, paprašyti pateikti sąmatos ekspertizę.
  3. Dėl finansinės paramos skyrimo Birželio 23-osios g. 1 avarinių balkonų papildomiems darbams – Įtraukti pastatą Birželio 23-osios g. 1 į paramos skyrimo programą, skiriant paramą avarinių balkonų papildomiems darbams.