Informacija dėl paramos skyrimo kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2017-10-11 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtino „Paramos kultūros paveldo statinių,  išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašą“, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo statinių, patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybai. Paramos dydis iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų.

Senamiesčio gyventojai ir pastatų savininkai, norintys tvarkyti savo pastatų išorę  ar jų aplinką ir gauti paramą, turi pateikti prašymus Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrai, Stiklių g. 4.

Daugiau informacijos http://www.vsaa.lt/index.php/bendruomenei/planuojama-atnaujinti-atgaivinimo-programa/.

Darbo grupės 2019-02-28 pasitarimo dėl finansinės paramos skyrimo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai, nutarimai:

  1. Dėl sutarčių pasirašymo finansinei paramai skirti avarinių balkonų remonto darbams darbo grupės 2018-10-30  pasitarime aptartiems 7 objektams:

1.1. Pasirašyti sutartis finansinei paramai skirti pastatų Balstogės g. 8, Gedimino pr. 54, Goštauto g. 4, Šaltinių g. 13, Vasario 16-osios g. 2, Vokiečių g. 9 ir Gėlių g. 7-9 balkonų avarinės būklės likvidavimo darbams, patvirtinus Paramos skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių senamiestyje ir jo apsaugos zonose, fasadų elementų galimai avarinei būklei likviduoti tvarkos aprašą (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-11 sprendimu Nr. 1-1592 patvirtintas aprašas nebegalioja).

1.2. Paprašyti naujojo pastato Gėlių g. 7-9 bendrojo naudojimo objektų valdytojo pateikti prašymą finansinei paramai gauti.

  1. Dėl sutarčių pasirašymo finansinei paramai skirti fasadų ir stogo remonto darbams darbo grupės 2018-10-24 pasitarime aptartiems 15 objektų:

2.1. Pasirašyti sutartis finansinei paramai skirti pastatų Pilies g. 36, Sodų g. 4, Šv. Stepono g. 16, Užupio g. 40A fasadų ir stogo remonto darbams ir Daukanto g. 2A tvoros remonto darbams.

2.2. Pasirašyti sutartis finansinei paramai skirti pastatų Aušros Vartų g. 18, M. Daukšos g. 3A, Odminių g. 3A, Šv. Jono g. 11, K. Kalinausko g. 10, Kauno g. 6, Mikalojaus g. 7, Pilies g. 22, Pylimo g. 20, Pranciškonų g. 1  fasadų ir stogo remonto darbams, biudžete papildomai numatant lėšas programos įgyvendinimui arba nustačius, kad nutarimo 2.1 punkte išvardintas objektas, su kuriuo Viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra pasirašė paramos teikimo sutartį, tris mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos nepradėjo vykdyti minėtoje sutartyje numatytų darbų.

2.3. Kiekvienas 2.2 punkte nurodyto objekto  sutarties finansinei paramai gauti pasirašymo atvejis, nagrinėjamas darbo grupės posėdyje.