Informacija dėl paramos skyrimo kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2019-03-20 sprendimu Nr. 1-2002 patvirtino „Dalinio finansavimo skyrimo kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių, esančių kultūros paveldo vietovėse, išorės tvarkybai tvarkos aprašą“, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo objektams ir statiniams, esantiems kultūros paveldo vietovėse.

Pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai ar naudotojai, norintys tvarkyti savo pastatų išorę  ar jų aplinką ir gauti paramą, turi pateikti prašymus Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrai, Stiklių g. 4.

Daugiau informacijos http://www.vsaa.lt/index.php/bendruomenei/planuojama-atnaujinti-atgaivinimo-programa/.

Darbo grupės 2019-10-29 pasitarimo dėl finansinės paramos skyrimo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai, nutarimai:

  1. Įtraukti pastatą Klaipėdos g. 2 į paramos skyrimo programą, skiriant paramą trijų durų pakeitimui naujomis arba analogiškomis.
  2. Įtraukti pastatą Kęstučio g. 11 į paramos skyrimo programą, skiriant paramą stogo remonto darbams.
  3. Įtraukti pastatą Kęstučio g. 39 į paramos skyrimo programą, skiriant paramą fasado ir stogo remonto darbams. Paramą langų, durų keitimo darbams svarstyti atlikus darbus.
  4. Įtraukti Liejyklos g. 4 į paramos skyrimo programą, skiriant paramą tvoros remonto darbams.
  5. Įtraukti pastatą Pylimo g. 40 į paramos skyrimo programą, skiriant paramą fasadų ir balkonų projektavimo ir remonto darbams.
  6. Įtraukti pastatą Vingrių g. 16 į paramos skyrimo programą, skiriant paramą stogo tvarkybos projektavimo, stogo konstrukcijų ir dangos remonto darbams.
  7. Įtraukti pastatą Žydų g. 4A į paramos skyrimo programą, skiriant paramą fasado sienos ir arkos remonto darbams.
  8. Pakartotinai svarstyti prašymus pastatų Gedimino pr. 20, Jeruzalės g. 45, Aušros Vartų g. 22, Šv. Jono g. 13, Kauno g. 2, Kauno g. 6, Sirvydo g. 5, Tilto g. 12C  tvarkybai, kai bus patvirtintas 2020 m. biudžetas.