Informacija dėl paramos skyrimo kultūros paveldo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2017-10-11 sprendimu Nr. 1-1185 patvirtino „Paramos kultūros paveldo statinių,  išorės ir jų aplinkos tvarkybai skyrimo tvarkos aprašą“, kuriuo numatyta skirti paramą kultūros paveldo statinių, patenkančių į kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio teritoriją, išorės ir jų aplinkos tvarkybai. Paramos dydis iki 50% tvarkybos darbams reikalingų lėšų.

Senamiesčio gyventojai ir pastatų savininkai, norintys tvarkyti savo pastatų išorę  ar jų aplinką ir 2019 m. gauti paramą, iki 2018 m. spalio 1 d. turi pateikti prašymus Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrai, Stiklių g. 4.

Daugiau informacijos http://www.vsaa.lt/index.php/bendruomenei/planuojama-atnaujinti-atgaivinimo-programa/.

Darbo grupės 2018-08-02 pasitarimo dėl finansinės paramos skyrimo statinių išorės ir jų aplinkos tvarkybai, nutarimai:

  1. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Odminių g. 3A cokolio, fasado ir lietaus surinkimo sistemos galimai avarinei būklei likviduoti – paprašyti patikslinti sąmatą, pateikti 2018 m. statinio apžiūros aktą. Klausimo svarstymą atidėti kitam posėdžiui.
  2. Dėl finansinės paramos skyrimo pastato Šaltinių g, 13 penkiolikos balkonų galimai avarinei būklei likviduoti – paprašyti pateikti 2018 m. statinio apžiūros aktą. Klausimo svarstymą atidėti kitam posėdžiui.
  3. Įtraukti pastatą M. Daukšos g. 5 į paramos teikimo programą, skiriant 40 proc. paramą keturių balkonų galimai avarinės būklės likvidavimo darbams ir 40 proc. projektui.