Informacija dėl poveikio aplinkai vertinimo išvados

INFORMACIJA APIE NAUJOSIOS VILNIOS VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ STATYBOS RYTŲ G. 36, NAUJOSIOS VILNIOS SEN., VILNIAUS M. SAV. ATRANKOS IŠVADĄ

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Vilniaus vandenys“, adresas: (esamas) Dominikonų g. 11, 01517 Vilnius, tel. (8 5) 266 4438, el. p. info@vv.lt, www.vv.lt., (būsimas) Spaudos g. 8, 05132 Vilnius. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Naujosios Vilnios vandens ruošimo įrenginių statyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Naujosios Vilnios sen., Rytų g. 36.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: 2017-08-25 raštu Nr.(28.7)-A4-8744 Aplinkos apsaugos agentūra (toliau AAA) priėmė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą per 10 d.d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: UAB „Vilniaus vandenys“, adresas: (esamas) Dominikonų g. 11, 01517 Vilnius, (būsimas) Spaudos g. 8, 05132 Vilnius. Preš atvykstant pasitikslinti adresą www.vv.lt tinklapyje. Kontaktinis asmuo – projektų vadovė Kristina Jakavonienė, tel. (8 5) 266 4438, el. p. kristina.jakavoniene@vv.lt.

Pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 d.d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: AAA – A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000.

Susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 d.d. nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: AAA – A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000. UAB „Sweco Lietuva“ – V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2196573, faks. (8 5) 2617507 el. p. reda.banaityte@sweco.lt.

Su PAV atrankos išvada galima susipažinti internete: http://gamta.lt/files/Atrankos_isvada_N_Vilnios_vandens_ruosimo_irenginiu_statyba.pdf

Su PAV atrankos dokumentacija galima susipažinti internete: http://gamta.lt/files/2017-08-23_N.Vilnios_VRI_PAV%20atranka.pdf

Aplinkos apsaugos poskyris