Informacija gyventojams, individualiai tvarkantiems buitines nuotekas

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą, Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo reikalavimus, Vilniaus miesto teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisykles asmenys, individualiai tvarkantys nuotekas (individualiuose nuotekų valymo įrenginiuose, septinėse sistemose, nuotekų kaupimo rezervuaruose), privalo:

 1. Sudaryti Nuotekų išvežimo paslaugų sutartį su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis.
 2. Atiduoti nuotekas ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančias atliekas (dumblą) geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui arba nuotekų vežėjui pagal galiojančią Nuotekų išvežimo paslaugų sutartį.
 3. Turi būti įrengiami tik sandarūs, uždari gamykliniai nuotekų kaupimo rezervuarai ir tik tais atvejais, kai nėra galimybės įrengti biologinio nuotekų valymo įrenginio ir kai yra galimybės šiuos rezervuarus tinkamai eksploatuoti ir užtikrinti sukauptų nuotekų transportavimą bei sutvarkymą. Naujai įrengiamų nuotekų kaupimo rezervuarų minimalus tūris turi būti toks, kad sutalpintų per 7 dienas objekte susidarančias nuotekas.
 4. Nuotekas iš kaupimo rezervuarų transportuoti atsižvelgiant į susidarančių nuotekų kiekį ir kaupimo rezervuaro tūrį.
 5. Septikų dumblas turi būti išvežamas vadovaujantis gamintojo pateiktomis eksploatavimo ir priežiūros instrukcijomis.
 6. Tvarkant nuotekas septikuose, reikia stebėti, kad į jas nepatektų medžiagų, kurios gali pakenkti septikams ir po jų įrengtiems biologinio valymo įrenginiams (nuotekų filtravimo sistemoms, smėlio ir durpių filtrams, biofiltrams ir kt.), sutrikdyti arba nutraukti jų veikimą. Taip pat būtina užtikrinti, kad į nuotekas nepatektų cheminių medžiagų, galinčių užteršti gruntą ir požeminius vandenis (dažų, lakų, akumuliatorių rūgščių, skiediklių, tepalų, netinkamų vartoti vaistų ir pan.).
 7. Kilus įtarimų, kad nuotekų kaupimo sistema gali būti užteršta cheminėmis medžiagomis, nuotekų tvarkymo sistemos naudotojas neturi trukdyti aplinkos apsaugos inspektoriui paimti mėginį ištirti. Nustačius draudžiamų medžiagų faktą nuotekų tvarkymo sistemoje, naudotojas už nuotekų sutvarkymą nuotekų išvežimo paslaugas teikiančiai įmonei sumoka mokestį už padidintos taršos nuotekų išvežimą.

Atkreipiame dėmesį, kad gali būti atliekami neplaniniai patikrinimai dėl individualių buitinių nuotekų tinkamo tvarkymo Vilniaus miesto teritorijose, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų. Patikrinimų metu reikia pateikti pasirašytą Buitinių nuotekų išvežimo paslaugų sutartį ir faktiškai išvežtų bei sutvarkytų buitinių nuotekų kiekį patvirtinančius dokumentus.


Gyventojams nuotekų išvežimo paslaugas Vilniaus mieste teikia:

 1. UAB „VSA Vilnius“
  Lentvario g. 15, Vilnius,
  tel. 8 700 70001, +370 656 70142,
  el. p. austeja.kamarauskaite@vsa.lt, www.vsa.lt;
 2. UAB „Vidurys“
  Pupinės g. 1B, Vilnius,
  tel. (8 5) 231 2131, +370 620 30333,
  el. p. info@vidurys.lt, www.vidurys.lt;
 3. IĮ B. Meišutovičiaus,
  Sodelių g. 3, Vilnius,
  tel. (8 5) 267 6747;
 4. UAB „Ichtiandras“,
  tel. +370 698 06898,
  el. p. info@ichtiandras.lt;
 5. UAB „TOI TOI Lietuva“,
  Jankiškių g. 16, Vilnius,
  tel. (8 5) 215 1689,
  el. p. vilnius@toitoi.lt (biotualetai);
 6. UAB „Golubauskas ir Ko“,
  Aukštoji g. 21, Karklėnų k., Vilniaus r.,
  tel. +370 603 96881,
  el. p. golubauskas@gmail.com;
 7. UAB „Galjana“,
  Untulių g. 6, Vilnius,
  tel. (8 5) 238 5513,
  el. p. uabgaljana@gmail.com;
 8. UAB „Dori darbai“,
  A. Smetonos g. 6-24, Vilnius,
  tel. +370 645 44000, +370 687 44364,
  el. p. doridarbai@gmail.com, www.doridarbai.lt;
 9. UAB „Komnis“,
  tel. +370 677 59833;
 10. UAB „Komunalinė technika“,
  Sandėlių g. 44, Vilnius,
  tel. (8 5) 238 3999,
  el. p. info@komunalinetechnika.lt;
 11. UAB „Vantra“,
  Parko g. 22-7, Vilnius,
  tel. +370 659 12600;
 12. UAB „Enovena“,
  Arimų g. 35, Vilnius,
  tel. +370 601 60321;
 13. UAB „Alveva“,
  I. Simonaitytės g. 4-17, Vilnius,
  tel. +370 684 05060,
  el. p. post@alveva.lt;
 14. R. Dvilevičiaus individuali įmonė,
  tel. +370 685 55517,
  el. p. dvilevicius.rolandas@gmail.com;
 15. UAB ,,Ecoramus“,
  P. Vileišio g. 6B-1, Vilnius,
  tel. (8 5) 234 0496, +370 686 37091,
  el. p. vilija@ecoramus.lt, www.ecoramus.lt.

Teisės aktų nuorodos:

 1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas
  https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7d4c6120f62411e39cfacd978b6fd9bb
 2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A52627168E08/IYqBwyFekd
 3. Nuotekų tvarkymo reglamentas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4D0DFCDD673A/GYdugGvOlU
 4. Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/471685b09a5a11e499beb9b939badf67
 5. Vilniaus miesto Tvarkymo ir švaros taisyklės
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35545d901b3b11e586708c6593c243ce
 6. Vilniaus miesto teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisyklės
  https://aktai.vilnius.lt/document/30328163