Informacija norintiems pakeisti administratorių

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių.

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai, norintys pakeisti (pasirinkti kitą) administratorių, turėtų ne mažiau kaip 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų prašymu kreiptis į Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyrių, kuris, vadovaudamasis Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567) pats organizuos administratoriaus pakeitimo procedūrą, butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo priėmimą ir butų ir kitų patalpų savininkų pasirinkto administratoriaus skyrimą.

Savivaldybės administracijos
Aplinkos ir energetikos departamento
Būsto renovavimo skyrius