Informacinis pranešimas apie parengtą Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,0 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Gasta“, Savanorių pr. 247, LT-02300, Vilnius; Tel. +370 655 74150, faks. 8(5) 2641958, el. p. karjeras@gmail.com.

Planuojamos ūkinės veiklos dokumentų rengėjas – B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 A korp. 239 kab., LT-08105, Vilnius; tel. 8(5) 2735810, el. p. info@bpimone.lt.

Planuojama ūkinė veikla – Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,0 ha) naudojimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Vilniaus miestas.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus:

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas (Kalvarijų g. 153, Vilnius, Tel. (8 5) 264 9676, Faks. 8 (5) 264 9664, El. p. vilnius@nvsc.lt);

Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Pamėnkalnio g. 30, Vilnius 01114, Tel.: 8 5 271 6885, el. p. vilnius.pgv@vpgt.lt);

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Tel. 8 (5) 211 2139, el. p. savivaldybe@vilnius.lt)

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, Tel. (8 5) 233 2889, el. p. lgt@lgt.lt).

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius 2017-01-27 raštu Nr. (9.38.-V)2V-76 suderino PAV programą ir informavo, kad PAV ataskaitos nenagrinės.

Ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62008. faks. 8 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt

Susipažinti su PAV ataskaita galima nuo š. m. liepos 31 d. iki rugpjūčio 16 d. imtinai:

UAB „Gasta“ administracinėse patalpose, Savanorių pr. 247, LT-02300, Vilnius; Tel. +370 655 74150, faks. 8(5) 2641958, darbo dienomis (8-16 val);

B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 A korp. 239 kab., LT-08105, Vilnius, tel. 8(5) 2735810, darbo dienomis (8-16 val);

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Panerių seniūnijoje, Žalioji a. 3, LT-02232 Vilnius, tel. 8 (5) 2112949 (Pirm.-ket. 7.30-16.30 val., Pen.7.30-15.15 val., Pietūs 11.30-12.15 val. Prieš šventes viena valanda trumpiau).

PAV ataskaita paskelbta PAV dokumentų rengėjo interneto tinklalapyje – http://www.bpimone.lt

http://www.bpimone.lt/site-assets/info/2017-07-20-informacinis-pranesimas-parengta-gariunu-pav-ataskaita.html

Viešas susirinkimas ir visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita įvyks 2017 m. rugpjūčio 16 d. 17:30 val., UAB „Gasta“ administracinėse patalpose Savanorių pr. 247, Vilnius.

Iki viešo susirinkimo pasiūlymus raštu, elektroniniu paštu ir telefonu galima teikti: PAV dokumentų rengėjui – B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 A korp. 239 kab., LT-08105, Vilnius, tel. 8(5) 2735810, el. p. info@bpimone.lt.

Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.